Joomla addScript & addStylesheet

Ved programmering af komponenter eller moduler har man ofte brug for at loade en Javascript eller CSS fil. Det er dog ikke en optimal måde at hente sine Javascript eller CSS filer i templaten hvis disse kun skal bruges til enkelte komponent views eller module views. Da de så vil blive loadet på alle sider.

Ved hjælp af JFactory har man mulighed for at loade sine Javascript eller CSS i headeren.

Du kan loade CSS ved at hente getDocument methoden og loade den ind i addStyleSheet:

$doc =& JFactory::getDocument();
$doc->addStyleSheet( 'http://www.yourdomain.dk/css/custom.css');

Hvis det er en Javascript fil som du ønsker at loade kan det gøres ved:

$doc =& JFactory::getDocument();
$doc->addScript( 'http://www.yourdomain.dk/js/custom.js');

Begge typer kan også indlæses på samme tid:


$doc =& JFactory::getDocument();
$doc->addStyleSheet( 'http://www.yourdomain.dk/css/custom.css');
$doc->addScript( 'http://www.yourdomain.dk/js/custom.js');