Joomla add meta title & description

Joomla bruger ofte menu strukturen til at lave meta title og meta descriptions. Men på egen udviklede komponenter kan det godt være et problem.
I view.html.php kan man nemt sætte meta title og meta description til det ønskede hvis man ikke er tilfreds med Joomla!’s egen.

Først indsættes referencen til getDocument ved hjælp af følgende linje:
$doc = &JFactory::getDocument();

Herefter kan meta title sættes ved at kalde funktionen:
$doc->setTitle("Den ønskede meta titel");

Meta description sættes ved at kalde funktionen:
$doc->setDescription("Den ønskede meta description");

Andre Meta data kan også indsættes, de bruger den sammen funktion:
$doc->setMetadata("keywords","meta title, meta description");

Eksemple:

$doc = &JFactory::getDocument();
$doc->setTitle("Den ønskede meta titel");
$doc->setDescription("Den ønskede meta titel");
$doc->setMetadata("keywords","meta title, meta description");
$doc->setMetadata("robots","INDEX, FOLLOW");

Husk hvis man ønsker at tilrette sin joomla i standard komponenterne eller extensions at lav en override på viewet nede i templaten. Det tingene meget nemmere hvis man ønsker at opdatere sin Joomla! senere hen.

Joomla addScript & addStylesheet

Ved programmering af komponenter eller moduler har man ofte brug for at loade en Javascript eller CSS fil. Det er dog ikke en optimal måde at hente sine Javascript eller CSS filer i templaten hvis disse kun skal bruges til enkelte komponent views eller module views. Da de så vil blive loadet på alle sider.

Ved hjælp af JFactory har man mulighed for at loade sine Javascript eller CSS i headeren.

Du kan loade CSS ved at hente getDocument methoden og loade den ind i addStyleSheet:

$doc =& JFactory::getDocument();
$doc->addStyleSheet( 'http://www.yourdomain.dk/css/custom.css');

Hvis det er en Javascript fil som du ønsker at loade kan det gøres ved:

$doc =& JFactory::getDocument();
$doc->addScript( 'http://www.yourdomain.dk/js/custom.js');

Begge typer kan også indlæses på samme tid:


$doc =& JFactory::getDocument();
$doc->addStyleSheet( 'http://www.yourdomain.dk/css/custom.css');
$doc->addScript( 'http://www.yourdomain.dk/js/custom.js');